Súbory

Dávkové spracovanie každej stránky z .pdf vo Photoshope

Dávkové spracovanie každej stránky z .pdf vo Photoshope
 1. Ako môžem vytvoriť viacstránkový PDF vo Photoshope?
 2. Ako môžem dávkovo automatizovať vo Photoshope?
 3. Ako môžem vytvoriť viacstranový PDF?
 4. Ako môžem dávkovať súbor PDF?
 5. Môžete mať viac stránok v jednom súbore Photoshopu?
 6. Môžete mať vo Photoshope viac artboardov?
 7. Čo je dávka vo Photoshope?
 8. Môžete dávkové úpravy vo Photoshope?
 9. Čo je viacstranový dokument?
 10. Ako kombinujete dokumenty Adobe?
 11. Ako vytlačím viac stránok na jednu stránku?

Ako môžem vytvoriť viacstránkový PDF vo Photoshope?

Naučte sa, ako vytvoriť prezentáciu PDF alebo viacstranový PDF pomocou aplikácie Adobe Photoshop CC.

 1. Vo Photoshope CC zvoľte Súbor > Automatizovať > Prezentácia PDF.
 2. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať. ...
 3. Ak chcete zmeniť ich poradie, presuňte názvy súborov nahor alebo nadol.
 4. Kliknite na viacstránkový dokument alebo prezentáciu.
 5. Z rozbaľovacích ponúk vyberte farbu pozadia a veľkosť písma.

Ako môžem dávkovo automatizovať vo Photoshope?

Dávkové spracovanie súborov

 1. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov: Vyberte Súbor > Automatizovať > Batch (Photoshop) ...
 2. V rozbaľovacích ponukách Set a Action zadajte akciu, ktorú chcete použiť na spracovanie súborov. ...
 3. V rozbaľovacej ponuke Zdroj vyberte súbory na spracovanie: ...
 4. Nastavte možnosti spracovania, ukladania a pomenovania súborov.

Ako môžem vytvoriť viacstranový PDF?

Na PC

 1. Otvorte aplikáciu Adobe Acrobat.
 2. Vyberte položku Nástroje > Skombinujte súbory.
 3. Kliknite na položku Skombinovať súbory > Pridať súbory a vyberte súbory, ktoré sa majú kompilovať.
 4. Kliknutím, presunutím a presunutím zmeníte poradie súborov a stránok. Dvojitým kliknutím na súbor rozbalíte a zmeníte usporiadanie jednotlivých stránok. ...
 5. Po dokončení kliknite na položku Skombinovať súbory.
 6. Uložte nový skompilovaný dokument.

Ako môžem dávkovať súbor PDF?

Spustite dávkový proces

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Dávkové spracovanie.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na akciu v zozname Akcie a potom kliknite na príkaz Spustiť ..
 3. V oblasti Nastavenia pomocou tlačidiel vyberte priečinok obsahujúci požadované súbory a potom priečinok, do ktorého sa budú ukladať nové súbory.
 4. Kliknutím na tlačidlo Spustiť spustíte dávkový proces.

Môžete mať viac stránok v jednom súbore Photoshopu?

Vytvorenie viacstránkového PDF vo Photoshope. Najprv budete musieť vytvoriť každú stránku svojho súboru PDF jednotlivo. ... Každý súbor môžete uložiť ako . PSD, aby ste v prípade potreby mohli v budúcnosti upraviť každú stránku zvlášť.

Môžete mať vo Photoshope viac artboardov?

Môžete tiež vytvoriť ďalšie kresliace plátna. Možno chcete mobilnú aplikáciu pre viac obrazoviek vytvorenú vo Photoshope alebo len chcete vytvoriť viac verzií jednej obrazovky. V prípade týchto pokynov pokračujete v projekte začatom vyššie. Kliknite na nástroj Presunúť a vyberte skrytý nástroj Artboard.

Čo je dávka vo Photoshope?

Funkcia Dávkové vo Photoshope CS6 umožňuje použiť akciu na skupinu súborov. Predpokladajme, že chcete vykonať zmeny v rade súborov. ... Ak si chcete zachovať aj pôvodný súbor, nezabudnite každý súbor uložiť do nového priečinka. Dávkové spracovanie môže za vás automatizovať únavné práce.

Môžete dávkové úpravy vo Photoshope?

Pomocou príkazu hromadnej úpravy vo Photoshope môžete hrať rovnakú akciu na celej dávke otvorených obrázkov alebo dokonca na celom priečinku bez nutnosti otvárať obrázky.

Čo je viacstranový dokument?

Môžete vytvárať viacstranové dokumenty, ktoré vám umožnia zobraziť množstvo informácií na rôznych stránkach. Vytvorte nový dokument. Stránka 1 sa zobrazuje v záhlaví plátna. Pridajte na stránku 1 obsah, napríklad nový alebo existujúci prehľad, graf, text a obrázky.

Ako kombinujete dokumenty Adobe?

Skombinujte súbory v aplikácii Acrobat

 1. Otvorte aplikáciu Acrobat DC.
 2. Vyberte súbor > Vytvoriť > Kombinujte viac súborov do jedného PDF.
 3. Ak je súbor už otvorený, vyberte v pravej ponuke možnosť Skombinovať súbory.
 4. Kliknite na položku Pridať súbory alebo Pridať otvorené súbory alebo súbory presuňte do okna Pridať súbory. ...
 5. Kliknutím na Kombinovať zlúčite všetky súbory do jedného PDF.

Ako vytlačím viac stránok na jednu stránku?

Vyberte súbor > Tlač. V rozbaľovacej ponuke Mierka strany vyberte Viac strán na hárok. V rozbaľovacej ponuke Stránky na hárok vyberte hodnotu. Kliknite na tlačidlo OK alebo Tlačiť.

ako dosiahnuť tento efekt v aplikácii Sketch alebo afinite-designer?
Čo môžete robiť s návrhárom afinity?Je Photoshop Sketch zadarmo?Ako načrtnete obrázok?Je Affinity designer vhodný na kreslenie?Ktorý nástroj sa použív...
Ako vytvoriť exportné rezy rovnako veľké ako veľkosť artboardu v Affinity Designer?
Ako môžem zmeniť veľkosť návrhovej plochy v nástroji Affinity Designer?Ako zmeníte veľkosť plátna v nástroji Affinity Designer?Ako zmením veľkosť doku...
nepriehľadnosť sa nezmenila pre GIF v GIMP
Ako môžem upraviť GIF v gimpe?Ako urobím priehľadný animovaný GIF?Podporuje GIF transparentnosť?Ako sa zbavíte bieleho pozadia vo formáte GIF?Ako urob...