Hranica

Vytvorte vrstvu v ďalších okrajoch vrstvy

Vytvorte vrstvu v ďalších okrajoch vrstvy
 1. Ako pridám orámovanie k vrstve vo Photoshope?
 2. Ako pridáte okraj k vrstve?
 3. Ako prekryjete dve vrstvy vo Photoshope?
 4. Ako pridám orámovanie k vrstve v Gimpe?
 5. Ako môžem k fotografii pridať orámovanie?
 6. Ako pridáte orámovanie v Pixlr?
 7. Ako vyplníte vrstvu?
 8. Ako umiestnim ohraničenie okolo obrázka v programe Word?
 9. Ako pridáte orámovanie v aplikácii Adobe Acrobat Pro?
 10. Ako prekryjem dve fotografie?
 11. Ako zmiešate dva obrázky dohromady?

Ako pridám orámovanie k vrstve vo Photoshope?

Vytvorte orámovanie alebo rám okolo obrázka

 1. Otvorte fotografiu vo Photoshope a pozrite sa na panel Vrstvy. ...
 2. Vyberte vrstvu > Nový > Vrstva z pozadia a v zobrazenom dialógovom okne kliknite na tlačidlo OK. ...
 3. Vyberte Obrázok > Veľkosť plátna, uistite sa, že je začiarknuté políčko Relatívna a zadajte počet pixelov, ktoré sa majú okolo obrázka pridať.

Ako pridáte okraj k vrstve?

Pridanie orámovania

 1. Vyberte vrstvu Poštovné a potom použite nástroj Premiestniť ( ...
 2. Vyberte vrstvu Ostrovný raj na paneli Vrstvy a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť novú vrstvu ( ...
 3. Vyberte možnosť Vybrať > Všetky.
 4. Vyberte možnosť Vybrať > Upraviť > Hranica. ...
 5. Ako farbu popredia vyberte bielu farbu a potom vyberte možnosť Upraviť > Vyplňte.

Ako prekryjete dve vrstvy vo Photoshope?

Pečiatkujte viac vrstiev alebo prepojené vrstvy

 1. Zapnite viditeľnosť pre vrstvy, ktoré chcete zlúčiť.
 2. Stlačte Shift + Ctrl + Alt + E (Windows) alebo Shift + Command + Option + E (Mac OS). Photoshop vytvorí novú vrstvu obsahujúcu zlúčený obsah.

Ako pridám orámovanie k vrstve v Gimpe?

 1. Výber hraničnej vrstvy.
 2. Výber všetkého (Ctrl + A)
 3. Zmena aktuálnej farby popredia na požadovanú farbu orámovania.
 4. Pomocou nástroja na vyplnenie segmentu (Shift + B) podržte kláves Shift a kliknite do vnútra okrajovej vrstvy.

Ako môžem k fotografii pridať orámovanie?

Pridajte k obrázku orámovanie

 1. Vyberte obrázok, pre ktorý chcete použiť orámovanie. ...
 2. Na karte Rozloženie stránky vyberte v skupine Pozadie stránky okraje stránky.
 3. V dialógovom okne Hranice a tieňovanie na karte Hranice vyberte jednu z možností ohraničenia v časti Nastavenia.
 4. Vyberte štýl, farbu a šírku orámovania.

Ako pridáte orámovanie v Pixlr?

Pridajte do svojich dizajnov tekuté hranice s produktom Pixlr X

 1. Spustite Pixlr X a vytvorte nový dokument s fotografiou podľa vášho výberu.
 2. Predbežne upravte veľkosť fotografie dokumentu, aby ste predišli oneskoreniu v prehliadači.
 3. Po vysunutí bočného panela vyberte prvok na ľavom paneli nástrojov a potom položku Orámovať.
 4. Vyberte si Liquid a uvidíte množstvo zábavných okrajov s tekutinami, s ktorými sa môžete pohrať.

Ako vyplníte vrstvu?

Ak chcete vyplniť celú vrstvu, vyberte vrstvu na paneli Vrstvy. Vyberte možnosť Upraviť > Vyplňte, aby ste vyplnili výber alebo vrstvu. Alebo ak chcete vyplniť cestu, vyberte ju a v ponuke panela Cesty vyberte možnosť Vyplniť cestu. Vyplní výber zadanou farbou.

Ako umiestnim ohraničenie okolo obrázka v programe Word?

Ak chcete k obrázku pridať orámovanie:

 1. Vyberte obrázok, ku ktorému chcete pridať orámovanie, a potom kliknite na kartu Formát.
 2. Kliknite na príkaz Picture Border. Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka.
 3. Odtiaľto môžete zvoliť farbu, váhu (hrúbku) a to, či je čiara prerušovaná.
 4. Orámovanie sa objaví okolo obrázka.

Ako pridáte orámovanie v aplikácii Adobe Acrobat Pro?

Po umiestnení obdĺžnika do dokumentu môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na okraj obdĺžnika a v ponuke zvoliť Vlastnosti. Tu môžete teraz zvoliť farbu orámovania, šírku čiary a farbu výplne.

Ako prekryjem dve fotografie?

Vyberte svoj obrázok v nástroji a pridajte prekryvný obrázok, potom upravte prekryvný obrázok tak, aby sa zmestil nad základný obrázok, a nastavte množstvo zmesi na preferovanú priehľadnú úroveň. Po dokončení môžete jednoducho stiahnuť prekryvný obrázok pomocou tlačidla Stiahnuť (k dispozícii je formát jpg aj png).

Ako zmiešate dva obrázky dohromady?

Výukový program pre Photoshop: Zmiešanie dvoch fotografií dohromady

 1. Krok 1 - Otvorte dve fotografie. Otvorte svoje obrázky vo Photoshope a upravte ich tak, aby sedeli vedľa seba v rôznych oknách.
 2. Krok 2 - Roztiahnite plátno jednej z fotografií. ...
 3. Krok 3 - Presuňte fotografie dohromady. ...
 4. Krok 4 - do každej vrstvy pridajte masku vrstvy. ...
 5. Krok 5 - Aplikujte prechod.

Nekonečná točivá animácia v AfterEffects?
Aký je špirálový efekt?Ako vyrobíte pohyblivú špirálu?Ako urobíte nekonečnú slučku videa?Ako si vyrobíte symbol nekonečna vo Photoshope?Čo je hyper zo...
Ako vytvárať drsné / tlačené vyzerajúce textúry
Ako môžete dosiahnuť, aby bol obrázok vytlačený?Ako urobíte risografickú textúru?Ako zariadite, aby niečo vyzeralo vytlačené vo Photoshope?Ako tlačíte...
Vytvorenie realistického efektu fólie na čiernobielych obrázkoch v aplikácii Gimp alebo Photoshop
Ako urobím obrázok metalický v gimpe?Ako urobíte strieborný efekt vo Photoshope?Ako píšeš na fóliu?Ako môžete dosiahnuť, aby obrázok vyzeral metalicky...