Súbory

Ako zostaviť viac stránok do jedného dokumentu

Ako zostaviť viac stránok do jedného dokumentu

Na PC

  1. Otvorte aplikáciu Adobe Acrobat.
  2. Vyberte položku Nástroje > Skombinujte súbory.
  3. Kliknite na položku Skombinovať súbory > Pridať súbory a vyberte súbory, ktoré sa majú kompilovať.
  4. Kliknutím, presunutím a presunutím zmeníte poradie súborov a stránok. Dvojitým kliknutím na súbor rozbalíte a zmeníte usporiadanie jednotlivých stránok. ...
  5. Po dokončení kliknite na položku Skombinovať súbory.
  6. Uložte nový skompilovaný dokument.

Ako vytvoriť textúru gradientu šumu v Affinity Designer?
Ako vytvoriť textúru gradientu šumu v Affinity Designer?Namaľte vrstvu v aplikácii Pixel persona štetcom na zrno. ... Druhou možnosťou je duplikovať v...
Vyplnenie viacerých oblastí tvaru v Affinity Designer pre iPad
Ako zoskupujete záujmy na iPade?Ako vyplníte obdĺžnik v nástroji Affinity Designer?Ako zmeníte farbu pozadia na afinitnom návrhárskom iPade?Ako zlomít...
Ako zachovať veľkosť ťahu nezmenenú pri zmene štetca v Affinity Designer?
Ako sa používajú kefy v nástroji Affinity Designer?Ako zmenším veľkosť dizajnéra Affinity?Ako zmeníte veľkosť textu v dizajne afinity?Pracujú štetce i...