Afinita

Ako vložiť ďalšie prvky do obsahu Affinity Publisher

Ako vložiť ďalšie prvky do obsahu Affinity Publisher
 1. Ako vytvoríte obsah v nástroji Affinity Publisher?
 2. Ako môžem vytvoriť príbuzný index v Publisheri?
 3. Má vydavateľ podľa záujmov šablóny?
 4. Ako vytvoríte obsah v Publisheri?
 5. Je vydavateľ Affinity dobrý??
 6. Na čo je dobrý záujmový vydavateľ?
 7. Čo je hlavná stránka v vydavateľstve podľa záujmov?
 8. Môže vydavateľ podľa záujmov zlúčiť údaje?
 9. Ako vytvoríte artboard v dizajne afinity?

Ako vytvoríte obsah v nástroji Affinity Publisher?

V ponuke Text vyberte obsah a potom vložte obsah, čím vložíte obsah do kurzora. Automaticky sa otvorí panel Obsah (zvyčajne sa nachádza v ponuke Zobraziť v Štúdiu a potom Obsah), ktorý vám umožní upraviť formát vášho obsahu.

Ako môžem vytvoriť príbuzný index v Publisheri?

Generovanie indexu pomocou panela Register: V ponuke Zobraziť kliknite na položku Štúdio a potom vyberte Register. V hornej časti panela Register vyberte možnosť Vložiť index.

Má vydavateľ podľa záujmov šablóny?

Šablóny Affinity Publisher môžu byť užitočným doplnkom každého tlačového projektu a šetria vám čas i peniaze. Pozrime sa na niekoľko úžasných šablón dizajnov kompatibilných s Affinity Publisher, ktoré sú teraz k dispozícii na stiahnutie. Profesionálne navrhnutá šablóna vám môže pomôcť ušetriť čas i peniaze na ďalší projekt.

Ako vytvoríte obsah v Publisheri?

Vložte obsah do aplikácie Publisher

 1. Kliknite na položku Domov > Nakreslite textové pole.
 2. V publikácii kliknite na miesto, kde sa má zobraziť jeden roh textu, a potom ťahajte diagonálne, kým nebudete mať požadovanú veľkosť poľa.
 3. Zadajte názov obsahu a stlačte kláves ENTER.
 4. Dvakrát kliknite na vodorovné pravítko, kde sa má zobraziť číslo stránky.

Je vydavateľstvo Affinity dobré??

Affinity Publisher je pevný. Výkonné nástroje na publikovanie na pracovnej ploche a na rozloženie stránky, ktoré odkazujú na sadu dvoch ďalších rovnako vynikajúcich aplikácií, ktoré vás nedostanú do finančnej jamy.

Na čo je dobrý záujmový vydavateľ?

Affinity Publisher je publikačný program pre Mac a Windows, ktorý umožňuje vytvárať jednostránkové a viacstránkové dokumenty. Publikačné programy sú vhodné na vytváranie médií založených na rozložení, ktoré kombinujú typografiu, grafiku a fotografie, napríklad časopisy, brožúry, letáky a knihy.

Čo je hlavná stránka v vydavateľstve podľa záujmov?

Hlavné stránky poskytujú flexibilný spôsob ukladania prvkov stránky, ktoré by ste chceli zobrazovať na viacerých stránkach. Prvkami stránky môžu byť logo, pozadie, rámy obrázkov alebo textové rámy, ako aj tvary a číslovanie stránok. Hlavná stránka (hore) použitá pre viac stránok publikácie (dole).

Môže vydavateľ podľa záujmov zlúčiť údaje?

Použite zlúčenie údajov na ľahkú integráciu textových a obrazových odkazov do dokumentu zlúčením z externého zdroja údajov.

Ako vytvoríte artboard v dizajne afinity?

Ak chcete pridať návrhové plochy v prednastavených rozmeroch: (Voliteľné) Pomocou nástroja presunúť vyberte jeden alebo viac objektov. Na paneli Nástroje vyberte nástroj Artboard.
...
Odstraňujú sa návrhové plochy

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nový.
 2. V dialógovom okne vyberte možnosť Vytvoriť návrhovú plochu.
 3. Upravte nastavenia v dialógovom okne.
 4. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

Ako zaobchádzať s nezoskupenými vrstvami v Affinity Designer?
Postup rozdelenia obsahu vrstvy:Na paneli Vrstvy vyberte skupinu vrstiev.V ponuke Usporiadať vyberte položku Oddeliť.Je návrhár záujmov vhodný pre zač...
Affinity Designer Použitie nástroja na vyplnenie záplavy vo vybranej oblasti
Ako vyplníte návrhára záujmov?Kde je povodeň, vyberte nástroj návrhár afinity?Na čo slúži nástroj na zaplavenie?Má príbuzná fotografia výplň podľa obs...
Affinity Designer Ako prefarbiť v aplikácii Pixel Persona
Ako si prefarbíte v dizajne afinity?Môžete maľovať na návrhára afinity?Ako vyberiete všetky farby v dizajne afinity?Čo je lepšie procreate alebo affin...