Súbory

Photoshop Elements - Vytlačte jeden súbor, zatiaľ čo mnohé sú otvorené
Ako môžem tlačiť viac súborov Photoshopu naraz?Ako môžem dávkovo spracovať v aplikácii Photoshop Elements?Ako môžem vo Photoshope duplikovať obrázok v...
Jeden súbor s viacerými prepojenými súbormi do jedného súboru photoshop
Ako prepojíte viac súborov vo Photoshope?Ako prepájate súbory vo Photoshope?Ako urobím vrstvu priamo upraviteľnú vo Photoshope?Ako môžem hromadne upra...
Ako môžem analyzovať tento obrázok SVG stiahnutý z webu?
Ako môžem prehliadať súbory SVG v prehliadači??Ako môžem extrahovať SVG z webovej stránky?Ako zobrazím SVG v HTML?Ako zobrazím obrázky SVG?Ako konvert...
Ako zostaviť viac stránok do jedného dokumentu
Na PCOtvorte aplikáciu Adobe Acrobat.Vyberte položku Nástroje > Skombinujte súbory.Kliknite na položku Skombinovať súbory > Pridať súbory a vybe...
Ako sa pripojiť k samostatným skenom toho istého objektu
Ako skombinujem naskenované dokumenty do jedného?Ako vložím viac skenov do jedného PDF?Ako môžem skombinovať dva súbory PDF do jedného?Ako naskenujem ...
Ako udržiavať súbory návrhu usporiadané v počítači?
Fungujúci systém registrácie v 6 krokochUistite sa, že máte pracovný priečinok.Vytvorte klientske priečinky.Vytvorte priečinky projektu.Vytvorte prieč...
Pri umiestňovaní obrázkov na web, ktoré majú iba niekoľko farieb, sú nevýhody použitia súboru .formát bmp?
Čo je lepšie JPEG alebo PNG alebo BMP?Je bitová mapa stratová alebo bezstratová?Na čo sa používa súbor BMP?Ako funguje BMP?Prečo je PNG zlý?Na čo je B...
Dávkové spracovanie každej stránky z .pdf vo Photoshope
Ako môžem vytvoriť viacstránkový PDF vo Photoshope?Ako môžem dávkovo automatizovať vo Photoshope?Ako môžem vytvoriť viacstranový PDF?Ako môžem dávkova...
Mám poslať zdrojový súbor klientovi, kde bol dizajn postavený na jeho zdrojovom súbore?
Musí dizajnér odovzdať zdrojové súbory, keď ich o to klient požiada?Mali by návrhári spoplatniť zdrojové súbory?Prečo potrebujete zdrojový súbor?Je gr...