Interaktívne

Ako importovať PDF do programu Indesign pri zachovaní interaktívnych prvkov?
Ako vytvorím interaktívne PDF v aplikácii InDesign?Môžete importovať PDF do aplikácie InDesign?Ako urobím PDF interaktívnym?Aký je rozdiel medzi inter...
Je JavaScript jediný spôsob, ako vytvoriť vlastné začiarkavacie políčka pre interaktívne súbory PDF?
Ako vytvorím interaktívne začiarkavacie políčko v PDF?Ako vytvorím interaktívne PDF?Sú interaktívne súbory PDF mŕtve?Ako v Adobe nastavím možnosť zači...
Je lepšie na interaktívne vrstvy PDF používať Adobe Acrobat alebo InDesign?
1 odpoveď. InDesign je dokonalý program na vytváranie všetkých druhov publikácií. Aj keď ponúka značné množstvo možností v sekcii interaktivity, možno...
Export súborov Adobe pre prácu na alternatívnych platformách?
Sú interaktívne súbory PDF mŕtve?Ako konvertujem PDF na upraviteľný dokument?Ako môžem zadarmo vytvoriť interaktívne PDF?Aký je rozdiel medzi interakt...
InDesign interaktívny katalóg na objednávku produktov od spoločnosti?
Ako vytvorím katalóg produktov v aplikácii InDesign?Ako používate interaktívne v aplikácii InDesign?Ako môžem vytvoriť katalóg adobe?Ako môžem vytvori...
Interaktívne PDF s pridanými prvkami
Ako urobím PDF interaktívnym?Ktoré môžu byť súčasťou interaktívneho dokumentu PDF?Sú interaktívne súbory PDF mŕtve?Ako vytvoríte interaktívny dokument...
Adobe InDesign Jednoduchá „animácia“ v interaktívnom PDF
Môžete animovať interaktívne PDF?Ako vytvorím interaktívnu animáciu v aplikácii InDesign?Ako exportujem interaktívne PDF s animáciami v aplikácii InDe...
Aká je najlepšia platforma na zobrazovanie interaktívnych súborov PDF na tablete?
Ako zobrazím interaktívne PDF?Fungujú interaktívne súbory PDF na mobilných zariadeniach?Ako urobím PDF interaktívnym?Sú interaktívne súbory PDF mŕtve?...
Potrebujete pomoc s vytváraním / úpravami interaktívneho PDF
Ako môžem upraviť interaktívne PDF?Ako vytvorím interaktívne PDF?Ako môžem vytvoriť dokument PDF Interactive zadarmo?Ako môžem upraviť vyplniteľné tex...