Kritika

Kritika rozloženie loga a webových stránok

Kritika rozloženie loga a webových stránok
 1. Ako kritizujete dizajn webových stránok?
 2. Čo by malo obsahovať kritika webových stránok?
 3. Kam kritizujú grafici?
 4. Čo je to logo webovej stránky?
 5. Ako kritizujete výber??
 6. Ako kritizujete článok?
 7. Ako kontrolujete webovú stránku?
 8. Ako kriticky hodnotíte správu?
 9. Aká je dobrá webová stránka?
 10. Ako kritizujete dobrý dizajn?
 11. Aký formát používajú grafici?
 12. Ako kritizujete grafika??

Ako kritizujete dizajn webových stránok?

Niekoľko pokynov pre kritiku kritiky konštruktívneho webu

 1. Všimnite si svoju črevnú reakciu, ale urobte si čas a preskúmajte ju. ...
 2. Naučte sa formulovať svoje pozorovania a pozývajte na otázky. ...
 3. Buďte konkrétni a v prípade potreby ponúknite návrhy. ...
 4. Vždy zvážte kontext a primeranosť publika.

Čo by malo obsahovať kritika webových stránok?

Štandardný rozsah kritiky webu zahŕňa vašu domovskú stránku + dve stránky podľa vášho výberu (napríklad stránka About a stránka pre vašu hlavnú službu alebo produkt). Ak chcete, aby som kritizoval viac stránok, môžeme ich zahrnúť aj do rozsahu, aby ste dostali spätnú väzbu na všetky stránky dôležité pre vaše podnikanie.

Kam kritizujú grafici?

9 webových stránok, na ktorých môžete zadarmo získať kritiku za dizajn

Logo slúži ako orientačný bod, ktorý používateľov orientuje pri prvom zobrazení na stránke a pomáha im identifikovať navštívený web. Veľa výskumov naznačuje, že hovoriaci jazykov zľava doprava sa najskôr pozerajú na ľavú stranu stránky a často prvkom prvej stránky, ktorej sa venujú, je logo.

Ako kritizujete výber??

Kritizovať kus písania znamená urobiť nasledovné:

 1. opísať: dať čitateľovi zmysel pre celkový účel a zámer spisovateľa.
 2. analyzovať: preskúmať, ako štruktúra a jazyk textu vyjadrujú jeho význam.
 3. tlmočiť: uviesť význam alebo dôležitosť každej časti textu.

Ako kritizujete článok?

Ako napísať kritiku článku

 1. Popíšte hlavné myšlienky a to, čo chce autor vyjadriť.
 2. Analyzujte každý dôležitý a zaujímavý bod a pripravte vysvetlenie článku.
 3. Interpretujte autorov zámer.

Ako kontrolujete webovú stránku?

Kontrola webových stránok je dosť jednoduchá. Stačí ísť na webovú stránku, listovať v nej a urobiť si názor na to, čo web ponúka. Dobré alebo zlé, recenzia by sa mala zamerať na to, čo je pre divákov dôležité. Publikum tvoria potenciálni používatelia webových stránok.

Ako kriticky hodnotíte správu?

Písanie kritickej recenzie

 1. Naplánujte si prístup. Pozorne si prečítajte pokyny na priradenie, aby ste mohli: ...
 2. Robiť si poznámky. Skim si prečítajte text a urobte si poznámky o: ...
 3. Vyhodnoťte text. Posúďte kvalitu alebo hodnotu textu (pre ostatných výskumných pracovníkov alebo pre odborníkov v odbore alebo pre študentov). ...
 4. Napíš to.

Aká je dobrá webová stránka?

Stručne povedané, dobrý web by mal vynikať formou aj funkciou. Malo by to mať jasný účel. Mal by byť vizuálne príjemný a ľahko sa v ňom orientovať. Mal by fungovať dobre pre široké spektrum návštevníkov a mal by byť technicky stabilný a bezpečný. Dobré webové stránky sú atraktívne, funkčné a užitočné.

Ako kritizujete dobrý dizajn?

Najlepšie postupy pri kritike dizajnu:

 1. Veďte s otázkami.
 2. Použite filter.
 3. Nepredpokladajte.
 4. Nepozývajte sa.
 5. Hovorte o silných stránkach.
 6. Pomysli na perspektívu.

Aký formát používajú grafici?

Súbory AI alebo Adobe Illustrator

Adobe Illustrator je jedným z najbežnejšie používaných programov na tvorbu grafických návrhov. AI je formát založený na vektorových obrázkoch, ale môžu obsahovať aj prepojené rastrové obrázky. Tento typ formátu súborov je najlepší na vytváranie vektorových obrázkov, ktoré sú najľahšie manipulovateľnými obrazovými súbormi.

Ako sa kritizuješ od grafického dizajnéra??

Ako sebakritiku vašich dizajnérskych projektov

 1. Skontrolujte, či je koncept dobrý. ...
 2. Pozerajte sa na dizajn z diaľky. ...
 3. Pozorne sa pozrite, či je rozloženie upravené a proporčné. ...
 4. Náplasť príbehu. ...
 5. Otočte svoj dizajn hore nohami. ...
 6. Uistite sa, že je tam hĺbka a textúra. ...
 7. Prezrite si svoju typografiu. ...
 8. Bodové prvky so silným vizuálnym záujmom.

Ako zaobchádzať s nezoskupenými vrstvami v Affinity Designer?
Postup rozdelenia obsahu vrstvy:Na paneli Vrstvy vyberte skupinu vrstiev.V ponuke Usporiadať vyberte položku Oddeliť.Je návrhár záujmov vhodný pre zač...
Affinity Designer Použitie nástroja na vyplnenie záplavy vo vybranej oblasti
Ako vyplníte návrhára záujmov?Kde je povodeň, vyberte nástroj návrhár afinity?Na čo slúži nástroj na zaplavenie?Má príbuzná fotografia výplň podľa obs...
Affinity Designer Ako prefarbiť v aplikácii Pixel Persona
Ako si prefarbíte v dizajne afinity?Môžete maľovať na návrhára afinity?Ako vyberiete všetky farby v dizajne afinity?Čo je lepšie procreate alebo affin...