Písmo

o aké písmo sa jedná? [zatvorené]
Aké písmo sa používa pre skryté titulky?Aké písmo používa Apple 2019?Aké je najškaredšie písmo?Ako zistím, ktoré písmo je správne?Aké písmo je pre oko...
Používanie cudzej licencie na písmo [zatvorené]
Čo sa stane, ak použijem písmo bez licencie?Môžete byť žalovaný za použitie písma?Môžete získať autorské práva na používanie písma?Môžem komerčne použ...
O aké písmo ide? Alebo je to dokonca písmo?
Ako identifikujem písmo?Ako identifikujem písmo v prehliadači Chrome?Aké písmo používa táto webová stránka?Existuje aplikácia, ktorá dokáže identifiko...
Ako môžem v texte plynulo prechádzať medzi neproporcionálnym a proporcionálnym písmom?
Je Times New Roman jednopriestorový alebo proporcionálne rozložený?Aký je rozdiel medzi proporcionálnym a jednopriestorovým písmom?Sú jednopriestorové...
Identifikujte japonský názov písma?
Ako môžem zistiť písmo z obrázka?Ako identifikujem písmo?Aké písmo je japonské?Aký je najlepší identifikátor písma?Ako identifikujem písmo v PDF?Aké p...
Aký typ písma sa používa pre titulky v tomto videu?
Medzi bežné písma pre titulky patria Arial, Calibri, Cambria, Times New Roman - všetky štandardné písma v štýle dokumentov, ktoré ste zvyknutí vidieť ...
Písmo použité v katalógu BMW
Helvetica je tak hlboko zakorenená v značke BMW, že spoločnosť má doslova svoju vlastnú verziu s príznačným menom „BMW Helvetica“.„Aké písmo používajú...
Ako identifikovať toto bez pätkové písmo?
Ako zistím, či je písmo bez pätky?Ako identifikujete patku?Ako identifikujem písmo?Čo sú príklady písma sans serif?Prečo sú bezpätkové písma jednoduch...
Prijatie zhody písma [uzavreté]
Aké písmo sa používa na potvrdenkách?Aké písmo sa používa vo vyúčtovaní elektriny?Aké písmo cieľ použije na potvrdenkách?Aký je môj typ písma?Aké je n...