Urobiť

Ako môžem urobiť tvar, pod ktorým je všetko priehľadné?

Ako môžem urobiť tvar, pod ktorým je všetko priehľadné?

Vytvorte priehľadný tvar

 1. Vyberte Vložiť > Tvary.
 2. Vyberte tvar z rozbaľovacej galérie a potom ho nakreslite na požadovanú veľkosť.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar a vyberte možnosť Formátovať tvar. ...
 4. V dialógovom okne v časti Vyplniť vyberte posúvač Priehľadnosť a potiahnutím doprava nastavte požadovaný stupeň priehľadnosti.

 1. Ako vytvorím priehľadný kruh v programe Word?
 2. Ako v programe Powerpoint urobím vzor priehľadným?
 3. Ako urobíte priehľadný tvar v Powerpoint Mac?
 4. Ako urobíte priehľadný tvar v Prezentáciách Google?
 5. Ako nakreslím kruh v programe Word 2010?
 6. Ako zakrúžkujem text v programe Word 2013?
 7. Čo je to vzorová výplň v PowerPointe?
 8. Ako urobíte priehľadnú výplň buniek?
 9. Ako v aplikácii PowerPoint vytvoríte priehľadný prechod?
 10. Ako urobím svoj podpis transparentným?
 11. Ako urobím priehľadný súbor JPEG?

Ako vytvorím priehľadný kruh v programe Word?

Použite na tvar priehľadnosť

 1. Vyberte tvar alebo tvary, ktoré chcete urobiť priehľadnými.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke vyberte možnosť Formátovať tvar.
 3. Na table Formátovať tvar nastavte posúvač Priehľadnosť na požadované percento priehľadnosti.

Ako v programe Powerpoint urobím vzor priehľadným?

Teraz, keď máme naše vlastné používateľské rozhranie, stačí používateľovi kliknúť pravým tlačidlom myši na tvar vyplnený vzorom, v kontextovej ponuke kliknúť na položku Priehľadnosť výplne vzorov a potom potiahnuť posúvač priehľadnosti na požadovanú úroveň pri súčasnom sledovaní efektu, ktorý volá spoločnosť Microsoft. Živý náhľad.

Ako urobíte priehľadný tvar v Powerpoint Mac?

Vyberte kartu Formát obrázka.

 1. Kliknite na tlačidlo Priehľadnosť.
 2. Vyplnia sa predvolené možnosti priehľadnosti.
 3. Vyberte jednu z možností alebo vyberte Možnosti priehľadnosti obrázkov pre ďalšie možnosti.

Ako urobíte priehľadný tvar v Prezentáciách Google?

Váš tvar môžete urobiť priehľadným kliknutím na ikonu plechovky s farbou > priehľadné a odstráňte obrysy tvaru prechodom na Farba čiary > transparentné. Ďalej vyberte svoj tvar, kliknite pravým tlačidlom myši, vložte odkaz a potom vyberte odkaz na inú snímku v prezentácii.

Ako nakreslím kruh v programe Word 2010?

Ako nakresliť kruh v programe Word 2010

 1. Otvorte dokument.
 2. Kliknite na miesto, kde chcete kruh.
 3. Vyberte kartu Vložiť.
 4. Kliknite na tlačidlo Tvary a potom vyberte oválny tvar.
 5. Kliknite do dokumentu a potom ťahaním myši nakreslite kruh.

Ako zakrúžkujem text v programe Word 2013?

Vytvorte zakrivený alebo kruhový WordArt

 1. Prejdite na Vložiť > Slovné umenie.
 2. Vyberte požadovaný štýl WordArt.
 3. Napíš svoj text.
 4. Vyberte WordArt.
 5. Prejdite na Formát tvaru > Textové efekty > Transformujte sa a vyberte požadovaný efekt.

Čo je to vzorová výplň v PowerPointe?

Výplne vzorov pre tvary sú dvojfarebné vzory pozostávajúce z čiar, bodiek, pomlčiek a šekov. PowerPoint obsahuje 48 takýchto vzorov s názvami ako Plaid, Weaves, Shingle a Zig Zag. Výplne vzorov pre tvary nie sú zahrnuté v rozbaľovacej galérii Výplň tvarov v PowerPoint 2016 pre Windows.

Ako urobíte priehľadnú výplň buniek?

Ak používate Microsoft 2016 a 2013, v aktuálnom pracovnom hárku sa na pravej strane vysunie tabla Formát Shape. Rozbaľte možnosti Vyplniť pod Vyplniť & Na karte Čiara nechajte vybranú možnosť Plná výplň, podľa potreby zadajte farbu pozadia v rozbaľovacom zozname Farba a potom zadajte priehľadné percento do ...

Ako v aplikácii PowerPoint vytvoríte priehľadný prechod?

V kategórii Výplň vyberte možnosť Prechodová výplň a zobrazia sa možnosti prechodu. Vyberte zastavenie prechodu a kliknutím na farebný štvorec vyberte farbu. Potom upravte nepriehľadnosť farieb pomocou jazdca Priehľadnosť. Rovnaké kroky zopakujte aj pre ďalšie zastavenie gradientu.

Ako urobím svoj podpis transparentným?

Najjednoduchší spôsob výroby priehľadnej podpisovej pečiatky

 1. Podpíšte svoje meno na čistý list papiera pre tlačiareň. ...
 2. Naskenujte papier do PDF. ...
 3. Na klávesnici stlačte tlačidlo „Tlačiť obrazovku“.
 4. Otvorte program Microsoft Paint.
 5. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + v na klávesnici prilepte snímku obrazovky z kroku 3.
 6. Kliknite na nástroj na výber v programe Skicár.

Ako urobím priehľadný súbor JPEG?

Na väčšine obrázkov môžete vytvoriť priehľadnú oblasť.

 1. Vyberte obrázok, na ktorom chcete vytvoriť priehľadné oblasti.
 2. Kliknite na Obrázkové nástroje > Prefarbiť > Nastaviť priehľadnú farbu.
 3. Na obrázku kliknite na farbu, ktorú chcete urobiť priehľadnou. Poznámky: ...
 4. Vyberte obrázok.
 5. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + T.

ako dosiahnuť tento efekt v aplikácii Sketch alebo afinite-designer?
Čo môžete robiť s návrhárom afinity?Je Photoshop Sketch zadarmo?Ako načrtnete obrázok?Je Affinity designer vhodný na kreslenie?Ktorý nástroj sa použív...
Ako vytvoriť exportné rezy rovnako veľké ako veľkosť artboardu v Affinity Designer?
Ako môžem zmeniť veľkosť návrhovej plochy v nástroji Affinity Designer?Ako zmeníte veľkosť plátna v nástroji Affinity Designer?Ako zmením veľkosť doku...
nepriehľadnosť sa nezmenila pre GIF v GIMP
Ako môžem upraviť GIF v gimpe?Ako urobím priehľadný animovaný GIF?Podporuje GIF transparentnosť?Ako sa zbavíte bieleho pozadia vo formáte GIF?Ako urob...